Hvordan vi best kan få dem til å spille på lag ved belastninger som
stress, krevende parforforhold eller andre store forandringer i livet.

Kropp og sinn

Kursundervisning i praktisk mental
trening, kroppsspråk og indre motivasjon.

I tillegg til undervisningen på spesialisthelsetjenesten CoperioSenteret, der jeg jobber med undervisning og opplæring i et tverrfaglig miljø med fysioterapeuter og psykologer, tilbyr jeg via privatpraksisen min flere ulike kurs

(bl.a. ved Stavne KF, arbeids- og kompetansesenter).

Mitt navn er Ann Schifte. Helt fra 1993 har jeg jobbet både med enkeltpersoner og grupper der jeg gir teoretisk og praktisk opplæring/undervisning i ulike måter vi kan få kropp og sinn til å spille bedre på lag på. Vi er hele mennesker. Summen av indre og ytre ressurser målt opp mot summen av indre og ytre belastninger. Alt i livet inneholder både "plusser" og "minuser": kroppen vår, sinnet vårt, kostholdet vårt, forholdet vårt til andre mennesker, forholdet vårt til oss selv, kroppsspråket vårt, bevegelsesmønstret vårt, økonomien vår, jobbsituasjonen vår - Hvis regnestykket mellom plusser og minuser ikke går opp, kan vi lære oss hvordan vi kan bli bevisst på hva vi kan påvirke for å skape forandringer selv.

 

Jeg bygger kursundervisningen på viten om stressfysiologi, kommunikasjon, kroppsspråk, mental trening og kosthold, samlet gjennom mange års utdannelse og egne erfaringer. På en folkelig og jordnær måte ønsker jeg å bruke min formidlingsevne til å bringe letthet, humor og glede inn i situasjonen. Det er lagt opp til en toveis dialog mellom meg og deltagere, der aktuelle tema kan belyses nærmere. Foruten å lære bort disse teknikkene, og skape en teoretisk forståelse for hvordan og hvorfor de virker, er det viktig for meg å skape erfaring om hvordan dette brukes i praksis.

 

Kursene kan skreddersys til alt fra bedrifter og helseinstitusjoner til skoler og idrettsliv, og passer til både små og store forsamlinger. Fellesnevneren er at de inneholder elementer innen stressmestring, indre motivasjon, selvfølelse og kroppsspråk.

"It's only when we achieve the impossible that

we realize we were misinformed"

Kurs og Priser

Kropp og sinn

-  Hvordan vi best kan få dem til å spille på lag

-  Undervisning og bruk av mental trening, kroppsspråk og stressfysiologi

 

Hele mennesket

Undervisning i sammenhengene mellom kropp, sinn, kosthold, søvn, aktivitet, parforhold/relasjoner, jobbsituasjon, økonomi og hvordan dette kan påvirke oss.

 

Opplæring i metoder for å identifisere hva vi selv kan påvirke og hvordan vi kan gjøre det.

 

Målet er økt kunnskap og teknikker for å kunnne skape egen, erfaringsbasert endring.

 

-  For mellom 1-60 personer

-  Varighet 2-16 timer

Pris avtales ut ifra antall timer og personer.

The Lightning Process

For privatpersoner

holder jeg spesialiserte tredagerskurs med fordypning i metoden The Lightning Process.

 

I prisen inngår:

 

-  Innledende samtaler

 

-  3 dagers kurs og kursmateriell

 

-  3 timer oppfølging via telefon/online

 

Kurset består av tre deler på til sammen 20 timer.

PAKKEPRIS: 20 500,-

 

Personlig undervisning og opplæring til bruk for oppfølging, kan ved behov avtales utover kurspakken til en pris av kr. 1050,- pr. time.

Lær redskapene som gjør det lettere å yte sitt beste og oppnå topprestasjoner

innen næringsliv, ledelse, idrett, utdannelse eller arbeidsliv.

 

 

For næringsliv og ledelse

har jeg spesialisering fra London, og tilbyr todagerskurs innen Peak Performance P4

på til sammen 10 timer.
- To påfølgende halvdags kursundervisning

- Kursmateriell

 

PRIS: 10 000,- pr. deltaker

(Kursavgiften for å delta på P4 undervisningen i grupper er hos meg 10.000,- pr. deltaker.

En til en seminarer er mulig til en pris av kr.15.000)

 

Ekstra opplæringstimer i praktisk bruk tilbys tidligere kursdeltagere til en pris av kr. 1050,- pr. time.

Peak Performance (P4)

Bevegelse

Undervisningen i opplæring i opptrening og avspenning til musikk skreddersys tilpasset både små og store grupper, over korte eller lengre perioder.

 

Pris etter avtale.

LAST NED SØKNADSSKJEMA

(The Lightning Process)

Skriv ut og send til:

Ann Schifte, Bøckmansvei 70, 7022 Trondheim (Norway)

 

For øvrige kurs, ta kontakt på tlf/sms (+47) 98062029

Ann Schifte

Telf: +47 980 62 029

Org. nr: 981739132

 Reg. i utøverorganisasjone NFLP og NLH