Kropp og sinn

Hvordan vi kan få dem til å spille best mulig på lag, også i perioder

med stress, krevende parforhold eller andre store forandringer i livet.

Hele mennesket

Vi er hele mennesker, summen av plusser og minuser. Går regnskapet ditt i balanse?
Hele mennesket er sluttsummen av:

-   Kropp

-   Sinn

-   Kosthold

-   Søvn

-   Aktivitet

-   Parforhold og relasjoner

-   Jobbsituasjon

-   Økonomi

-   og mye, mye mer som til sammen utgjør livet.

 

Det setter seg i kroppen.

Alt henger sammen. Vi trenger kunnskap for å skjønne disse sammenhengene, og for å kunne identifisere hvor og hvordan vi kan få flere plusser og mindre minuser i sluttsummen. På kursene i "Kropp og sinn", lærer du metoder for dette.

Kursundervisning i praktisk mental trening, kroppsspråk, stressfysiologi

og indre motivasjon:

Jeg holder kurs der jeg bygger på egne erfaringer kombinert med utdannelse innenfor felt som kommunikasjon, kroppsspråk, mental trening, kosthold etc. På en jordnær måte ønsker jeg å bruke min formidlingsevne til å bringe letthet, humor og glede inn i situasjonen.

 

 

Kursene tar utgangspunkt i kommunikasjonen mellom kropp og sinn på 3 nivåer:

 

- Indre dialog/Mental trening (tanker, minner, forventninger, hva man sier til seg selv)

 

- Ytre dialog (språket; ord skaper virkelighet)

 

- Kroppsspråk (bevegelsesmønstre, kroppsholdning, selvpresentasjon, positur, mimikk)

 

 

 

Dette knyttes opp mot enkel stressfysiologi og fight-flight-freeze-responsen; hvordan sinnet kan skape fysiske reaksjoner i kroppen vår, og hvordan signalene kroppsspråket kommuniserer tilbake til hjernen kan påvirke hvordan sinnet responderer.

 

Målet med kursene et å skape en bevissthet rundt dette hos deltakerne, og lære mer om hvordan vi selv kan påvirke uhensiktsmessige/automatiserte tanke - og adferdsmønstre til å bli mer nyttige for oss. Økt kunnskap om hvordan kropp og sinn fungerer og kan brukes, kan i sin tur gir større håp, motivasjon og inspirasjon i også andre prosesser. Kurset kan derfor også om ønskelig knyttes opp mot konkrete ting som jobbsøking, selvpresentasjon, eksamenspress, tilbake til arbeid, salg og service, idrettsprestasjon etc.

Altså en bruksanvisning for hode og kropp:

Hvordan skape varig endring?

De viktigste redskapene vi har, er de vi er født med. Mens det i dag følger bruksanvisning med selv de enkleste verktøy du kjøper, kommer livet, og hvordan du best kan bruke hjernen og kroppen for at de skal spille på lag med oss, dessverre uten noen form for manual. Dette samspillet mellom sinn og kropp kan vi heldigvis selv trene opp gjennom:

 

- Forandring av stress - og tankemønster.

- Kroppsspråk og bevegelsestrening.

- Indre motivasjon.

 

Som all annen trening er også dette ferskvare, og ønsket og valget om å ta ansvaret for at forandringene vedvarer, skal komme innenfra. Fra deg.

 

Min bakgrunn har gitt meg en unik kompetanse der jeg kan sette sammen kunnskapen om betydningen av både mental trening, bevegelse og ernæring på en helt ny måte. De er alle viktige hver for seg, men til sammen utgjør de så mye mer enn bare summen av enkeltdelene.

Opplæring i stressmestringsteknikker og prestasjonsteknikker

Vi er alltid i en eller annen sinnstilstand, og den er ikke alltid den beste sinnstilstanden egnet for situasjonen vi befinner oss i. At vi aktivt kan være med på å forandre på dette selv, og hvordan vi gjør det, er de
færreste klar over.

- I parforhold er vi ofte i en tilstand av opprørthet når vi forsøker å løse konflikter

 

- Før jobbintervju er vi ofte i en tilstand av nervøsitet

 

- I forhold til trening, slanking eller eksamensforberedelser er i ofte i en stemning av overveldethet/motløshet

 

- I en bilkø er vi ofte irritert

 

- Mest av alt er vi i livet generelt litt for ofte i et modus av stress eller nedsatt tilstedeværelse

På kursene lærer vi hvordan vi blir klar over hva slags sinnstilstand vi er i, og i å ta stiling til om den er den best egnede til å oppnå det vi ønsker. Det gis opplæring i prinsippene bak hvordan hjernen og kroppen kommuniserer med hverandre når de skaper disse forskjellige stemningene, og dette fører til at vi blir mer bevisst hvordan vi selv kan påvirke dette samarbeidet mellom dem og lettere komme i kontakt med de ressursene i oss vi egentlig trenger i slike situasjoner.

 

Det undervises i enkle teknikker i hvordan vi ved hjelp av mental trening og kroppsbevissthet kan øve oss på å endre til en sinnstilstand mer egnet i forhold til den situasjonen vi står i. Det kan avgjøre hvordan vi takler den, reagerer og handler. Det handler om å til enhver tid søke mot den sinnstilstanden som kan gjøre situasjonen i øyeblikket best mulig, uavhengig av de ytre omgivelsene og livssituasjonen vår. Hvordan vi selv kan ha det best mulig og yte det vi egentlig er god for, under alle omstendigheter, selv når de ikke er som de burde.

Bli klar over egen innflytelsesevne og indre ressurser

Vi har alle kvaliteter i oss som f.eks. motivasjon, inspirasjon, indre ro, glede, selvfølelse og viljestyrke - selv om de til tider kan oppleves som svært vanskelig å komme i kontakt med. Dette kan vi trene oss opp til, og også øve oss på hvordan vi kobler dem opp mot de situasjonene der vi trenger dem mest. Vi har kanskje god selvtillit når det gjelder matlaging eller bilkjøring, men greier ikke å få tak i den samme evnen når vi skal holde tale foran en stor forsamling. Med enkle grep kan vi få bedre innsikt i hvordan disse mekanismene henger sammen, og lære oss hvordan vi selv kan bli sjefen i eget liv.

Kursene i "Kropp og sinn" egner seg for alle som vil lære mer om hvordan vi kan flytte fokuset vi bruker på stress over til områder som livskraft og løsningsorientering, og for de som føler at de står fast på et eller annet område i livet der de trenger mer innsikt i hvordan de selv kan ta aktivt del i å komme seg videre.

 

Kursene egner seg like godt i både små grupper som større forsamlinger. De mentale teknikkene undervisningen også innbefatter er ment å skulle brukes av den enkelte deltaker også i ettertid, slik at de selv kan bevisstgjøre andre tankesett og reaksjonsmønstre. Metodene det undervises i kan også overføres til andre situasjoner og senere utfordringer. Dette er verktøy man kan ha nytte av også videre i livet.

Kursene skreddersys også til bedrifter og næringsliv, skoler, institusjoner, idrettsforeninger og privatpersoner.

 

Der kombineres kompetanse og erfaring innenfor fag som kosthold, bevegelsestrening og avspenning til kurs der jeg i tillegg til stressmestring også belyser viktigheten av at vi er hele mennesker som også trenger mosjon og riktige næringsstoffer.

"Mind your own mind - lær

deg å ta styringen i

eget liv"

 

For mer informasjon:
Ta kontakt på tlf/sms (+47) 98062029

Datoer og varighet etter avtale.

Ann Schifte

Telf: +47 980 62 029

Org. nr: 981739132

 Reg. i utøverorganisasjone NFLP og NLH